Értékesítés, Karbantartás, hibaelhárítás, optimalizálás

A Robo-Tech Szerviz Kft. jelenlegi főtevékenységként a következő karbantartási szolgáltatásokat kínálja: ABB, Kuka , Fanuc, Mitsubishi stb, iparirobotok , kollaboráltív robotok Universal, és a HAHN Group leányvállata a HAHN Robotics GmbH. magyarországi partnereként a RethinkRobotics termékei és a Sawyer robot értékesítése, megelőző karbantartás, állapot távfelügyelet, életciklus értékelés, vizsgálat és diagnosztika, felújítási és újra kondicionálási szolgáltatás.
Szakembereink Magyarországon és külföldön, ha szükséges rövid idő belül be tudnak avatkozni és elhárítják a felmerült hibát.
Meglévő robotcelláknál gyakori, hogy változik a feladat, vagy növekszik a robotcellával szemben támasztott elvárás ( ez jellemzően a ciklusidő csökkengetéséének igényét, vagy minőségi elvárások szigorítást jelenti). Jellemző, hogy változik a munkadarab, vagy változnak bizonyos műveletek vagy műveleti sorrendek. Ilyen esetekben a robotcella működésének optimalizálására lehet szükség. A optimalizáláshoz a cégünk az eddig felhalmozott tapasztalataira és a jól képzett szakembereire épít.
Robo-Tech Szerviz Kft. szakemberei mind belföldön, mind külföldön már üzemelő robotcellák optimalizálására elvégzik. Minden esetben a robotcella vizsgálatáról egy jelentés készül, amely tartalmazza a robotcella felépítésében és működésében tapasztalt megállapításokat, és a javasolt intézkedéseket. Szükséges esetben mélyebb elemzésre is sor kerülhet különféle szimulációs programok felhasználásával.

Progamozás

Robo-Tech Szerviz Kft. szakemberei, robotgyártótól és típustól független robot online és offline programozására felkészültek. Cégünk felkérésre vállal robot programozást, robot és az üzemeltető személyzet betanítást, pálya és ciklusidő optimalizálást.A robotcellában alkalmazott robotok egymástól független feladatok elvégzésesre is programozhatóak. A robotprogram köznapi nyelven értelmezve a robotkar mozgását vezérli, összhangban a robotcella működésének keretét biztosító PLC programmal. A robotprogram felelős azért, hogy a robotkar a lehető legoptimálisabban járja be azt a pályát, amely a feladat ellátásához szükséges. A pályaútvonalak, a megfogási referencia pontok megközelítései, a gyorsítások, lassítások mind a robotprogramtól a beprogramozott értékektől, paraméterektől függenek. A robottal támogatott alkalmazások, robotcellák a robotprogram elválaszthatatlan kapcsolatban áll a robotcella működését vezérlő PLC programmal, így gyakran annak módosítása is gyakran része a feladatnak. Nagyon gyakori, hogy a robot programozási felkérés során a robotcella tervezési hiányosságaira derül fény. Ez esetben a szükséges módosításokra, javításokra teszünk javaslatot.

3D modellezés. Szimuláció, koncepció tervek

Robo-Tech Szerviz Kft. felkérésre vállalja koncepciók tervezést a kívánt robotizálási elképzelés lehetséges megvalósítási alternatíváinak feltárását és az azok közüli legmegfelelőbb kiválasztását. Ezzel Megrendelő birtokába kerülhet annak az információnak, hogy a kérdéses feladatot érdemes-e robottechnikai eszközökkel megvalósítani.
A robotcellák koncepció tervezése 3D-s modellezéssel történik, hogy a koncepció jól szemléltethető legyen. A 3D-s modellezés célja ez esetben az, hogy a robotcella felépítése jól áttekinthető legyen, és a működés lényege jól demonstrálható legyen.
Összetett robotcellák több robot tartalmazó rendszer esetén a folyamat, csak úgy tekinthető át, ha anyagáram szimulációt végzünk., 3D modellezést, robot mozgás szimulációt, valamint anyagáram szimulációt tud végezni.
Egy már meglévő kézi kiszolgálású, vagy egy tervezett gyártás kiszolgálási rendszer robotcellával történő kiváltása, illetve megvalósítása minden esetben koncepció tervezéssel indul. A koncepció tervezés lépései:
A meglévő, vagy tervezett gyártás kiszolgálási rendszer értelmezése, helyszíni felmérés, illetve gyártási környezet adatainak összegyűjtése, rendszerbe foglalása.
A gyártási perem feletértelek meghatározása, specifikálása.
Munkadarabok, eszközök megismerése.
Szimuláció, optimális megoldás kiválasztása.
3D modellezés, robot mozgás szimuláció, robot kiválasztás. Ciklusidő, terhelés és elérés elemzés. és anyagáram szimuláció.
Várható költségek becslése a kidolgozott megoldásra koncepcióra tervre.
Koncepció terv bemutatás.
A működést legjobban olyan vizuális szimulációval lehet bemutatni, amelyben az egyes elemek (robot, szállító eszközök, anyag) mozognak. Ilyen szimulációs programokat a legtöbb robotgyártó biztosít integrátorai számára. Pl. KUKA a KUKA Sim Pro-t, ABB a Robotstúdió szoftvert stb.